wystawcy – rejestracja

INFORMACJE OGÓLNE REJESTRACJA DLA WYSTAWCÓW HISTORIA WPPK PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY PARTNERZY MERYTORYCZNI

Zaproszenie
do udziału w wydarzeniu oraz promocji firmy podczas
XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2018”

Konferencja odbędzie się w Szczyrku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” i Hotelu „Meta International” w dniach 6 – 9 marca 2018 r. i poświęcona będzie

Innowacjom w budownictwie,
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” (o charakterze specjalistycznego szkolenia) są aktualnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji, budownictwa ogólnego i przemysłowego, producentów materiałów budowlanych, firm specjalistycznych, przedsiębiorstw wykonawczych
i nadzoru budowlanego
– w roku ubiegłym w Konferencji brało udział ponad 500 osób i około 50 firm specjalistycznych.

W roku 2018 Konferencja organizowana jest przez Oddział PZITB w Gliwicach, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Małopolskiego w Krakowie.

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrany każdorazowo temat.

Obrady seminaryjne Konferencji mają charakter specjalistycznego szkolenia.

W trakcie Konferencji wygłoszonych zostanie ponad 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju oraz wykłady promocyjno-techniczne. Wykłady i informacje promocyjno-techniczne zostaną wydane w formie książkowej w liczbie ponad 1000 egzemplarzy.

Komitet Organizacyjny WPPK-2018 zaprasza do promocji szczególnie w formie:

  1. Druku w cz. II wydawnictwa konferencyjnego INFORMACJI PROMOCYJNO-TECHNICZNEJ.
  2. Prezentacji wystawowej w czasie trwania Konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawych osiągnięć i realizacji firmy.

Zainteresowanie udziałem w Konferencji prosimy potwierdzić wypełnieniem KARTY ZGŁOSZENIA (pobierz kartę) i przesłanie jej mailem: wystawcywppk@pzitb.gliwice.pl

Warunki uczestnictwa Firm w Konferencji WPPK-2018:

(1) zamieszczenie w cz. II wydawnictwa konferencyjnego

informacji promocyjno-technicznej

250 zł/stronę
(2) zamieszczenie strony reklamowej czarno-białej 400 zł/stronę
(3) zamieszczenie strony reklamowej kolorowej 1200 zł/stronę
(4) prezentacja wystawiennicza firmy – stół, krzesła + dostęp do prądu 3400 zł/moduł = 5 m2
(5) umieszczenie niezależnej planszy reklamowej dla firmy nie uczestniczącej w prezentacji wystawienniczej o pow. ~1 m2 1000 zł
(6) spotkanie popołudniowe w wydzielonej sali z zainteresowanymi uczestnikami konferencji wg programu i prowadzenia przygotowanymi przez firmę – o możliwości realizacji decyduje kolejność zgłoszeń – do decyzji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego od 5000 zł
(7) Koszt pobytu obsługi stoiska wystawowego (jedna osoba) obejmujący: zakwaterowanie (o jeden dzień dłużej niż uczestnicy konferencji, ze względu na montaż stoisk w hotelu o standardzie ** w pokojach 2-osobowych) w dniach 5-9 marca oraz wyżywienie od kolacji 5 marca do obiadu 9 marca wraz z kosztami organizacyjnymi 700 zł
(8) Koszty udziału w konferencji pozostałych osób na ogólnych zasadach

Uwaga: do cen jednostkowych pozycji 1-8 doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Termin przesłania tekstu (1), (2) i (3) do dnia 15.01.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące: informacji na temat wygłoszenia komunikatu przez organizatorów, promocji wystawowej (4) oraz uczestnictwa obsługi stoiska wystawowego (8) zostaną przekazane po otrzymaniu wpłaty za udział w Konferencji.

Udział w Konferencji jest możliwy po zgłoszeniu uczestnictwa na ogólnych zasadach podanych w ZAPROSZENIU, które wydrukowane będzie w czasopismach Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Izolacje  oraz podane na stronie internetowej www.pzitb.gliwice.pl.

Wpłaty za udział w Konferencji należy dokonać przelewem na konto organizatorów PZITB Oddział w Gliwicach z zaznaczeniem „WPPK-2018”, po otrzymaniu stosownej faktury.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawienniczych o udziale firmy decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie wpłaty.

Za Komitet Organizacyjny WPPK-2018

                                                                Kol. Łukasz Drobiec,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WPPK-2018

Adres korespondencyjny: PZITB Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5
e-mail: wystawcywppk@pzitb.gliwice.pl,
Przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego ds. wystawców konferencji
Kol. Łukasz Rduch – tel. 695-459-968