Patronat

PARTNERZY MERYTORYCZNI WYSTAWCY PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY HISTORIA WPPK

Patroni

Przemysław Pępek
Przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej
Ryszard Walentyński
Przewodniczący Oddziału PZITB w Gliwicach
Andrzej Szydłowski
Przewodniczący Oddziału PZITB w Katowicach
Maciej Gruszczyński
Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB w Krakowie

Patronat Honorowy

Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN

Patronat Branżowy

W 2006 roku w trakcie XXI WPPK, kiedy głównym organizatorem Warsztatów był Oddział PZITB w Gliwicach „Patronat Branżowy” objęła Rada Krajowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Rady Okręgowe Małopolska oraz Śląska.
Stało się już tradycją, że PIIB oraz ŚlOIIB i MOIIB obejmują patronatem konferencję rok-rocznie.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
RADA KRAJOWA

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W KATOWICACH

Patroni Medialni