L Konkurs im. prof. Stanisława Brzozowskiego

W dniu 24 lutego 2020 roku zostały ogłoszone wyniki L Konkursu im. prof. Stanisława Brzozowskiego. Spośród wszystkich zgłoszonych prac zostały wybrane te najbardziej wyróżniające się. W skład Komisji konkursowej wchodzili:

Przewodniczący
mgr inż. Wojciech Gajda
mgr inż. Ryszard Grabowski
mgr inż. Henryk Gonsior
dr inż. Tomasz Steidl
dr inż Marek Węglorz

W kategorii rozpraw dyplomowych magisterskich:

Nagroda I stopnia:
mgr inż. inż. Piotr DUDA
za pracę magisterską: ,,Analiza statyczno-wytrzymałościowa budynku o nietypowej konstrukcji wspornikowej”.
Promotor: Dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ.

Nagroda II stopnia:
mgr inż. Adam BARTECZKO
za pracę magisterską: ,,Analiza konstrukcji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na skalnym klifie w Wielkiej Brytanii”.
Promotor: Dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ.

Nagroda III stopnia:
mgr inż. Łukasz KRAUZE
za pracę magisterską: ,,Analiza wpływu zbieżności na zachowanie się konstrukcji żelbetowego komina”.
Promotor: Dr inż. Marta Kałuża.

W kategorii projektów inżynierskich:

Nagroda I stopnia:
inż. Sergiusz MIZURA
za projekt: ,,Projekt żelbetowego trzykomorowego zbiornika na wodę, zagłębionego w gruncie”.
Promotor: Dr inż. Marta Kałuża.

Nagroda I stopnia:
inż. Dominik WASIK
za projekt: ,, Projektowanie wybranych elementów żelbetowych hali przemysłowej z torowiskiem dla suwnic wspornikowych”.
Promotor: Dr inż. Rafał Krzywoń.

Nagroda III stopnia:
inż. Krzysztof ŻYMEŁKA
za projekt: ,,Projekt konstrukcji żelbetowej osadnika radialnego do wstępnego oczyszczania ścieków”.
Promotor: Dr inż. Marek Węglorz.

Gratulujemy!

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się na tradycyjnym „Spotkaniu Noworocznym” 24 lutego 2020 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ulicy Banacha 3 w Gliwicach. Zdjęcia ze spotkania noworocznego można znaleźć w naszej galerii.

Kompletna lista laureatów konkursu imienia Prof. Stanisława Brzozowskiego, dzięki uprzejmości dr hab. inż. Radosława Jasińskiego prof. Pol.Śl. dostępna jest po linkiem: Laureaci konkursu 1970-2019.