Zespół Rzeczoznawców

Przy Gliwickim Oddziale PZITB świadczy usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie rzeczoznawstwa, informacji technicznej, szkoleń i promocji,  a w szczególności :

 • opracowywania ekspertyz i opinii dotyczących:
  • stanu technicznego obiektów,
  • zabezpieczeń obiektów na terenach górniczych,
  • awarii oraz katastrof budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • geotechniki,
 • jakości i trwałości materiałów i elementów budowlanych,
 • weryfikacji dokumentacji technicznej, jej zgodności z normami  technicznymi, aktualnym stanem prawnym , w tym przepisami BHP i P-Poż.
 • wykonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych (rocznych i pięcioletnich),
 • udzielania rekomendacji biurom projektowym, producentom materiałów budowlanych oraz jednostką wykonawstwa budowlanego,
 • wykonywania audytów jakości projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych,
 • akustyki budowlanej,
 • izolacji wodochronnych,
 • termomodernizacji, mykologii budowlanej,
 • badań materiałów i elementów, w tym:
  • badań korozyjnych materiałów i elementów;
 • napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowanych,
 • konsultacji w zakresie świadczonych usług.

Posiadamy Zespół fachowców na najwyższym poziomie z bogatą gama specjalności: materiały budowlane, konstrukcje betonowe poddane obciążeniom dynamicznym, konstrukcje metalowe, geotechnika i fundamentowanie, budownictwo ogólne, drogowe i mostowe, posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenach szkód górniczych, izolowanie i zabezpieczanie budowli, konstrukcje drewniane, termomodernizacja i mykologia budowlana , ochrona zabytków i wiele innych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ GLIWICE UL. AKADEMICKA 5 pok. 123A,
czynne  od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 13:00
tel. 32 231 13 27
fax. 32 231 13 10
E-mail: kontakt@pzitb.gliwice.pl