WPPK 2023

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW  INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW  REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ LICZNIK MIEJSC PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY  HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY  KONTAKT

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie zaprasza na:
XXXVII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
rozpoczynające kolejny czteroletni cykl szkoleniowy zatytułowany:
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji z przewodnim tematem KONSTRUKCJE ŻELBETOWE.
WPPK 2023 odbędą się w dniach 28–31 marca 2023 roku w Wiśle w Hotelu STOK

POBIERZ PROGRAM WPPK 2023

UWAGA!

Wszystkie miejsca w hotelu Stok zostały wyprzedane! Jednak ze względu na duże zainteresowanie Warsztatami istnieje możliwość uczestnictwa w formie zdalnej po preferencyjnych cenach. Po więcej szczegółów zapraszamy do sekcji Informacja dla uczestników

 

Cykl ponad 30 wykładów poświęcony zostanie aktualnym problemom napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych. Aktualnie do Organizatorów dotarły następujące wykłady:

 

Lp.

Autorzy

Tytuł wykładu

WTOREK 28.03.2023 r.

1

Piotr Noakowski

AWARIE I KATASTROFY OBIEKTÓW BETONOWYCH.

BŁĘDY PROJEKTOWE JAKO POWODY NIEDOMAGANIA KONSTRUKCJI

ŚRODA 29.03.2023 r.

2

Małgorzata Mazur

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO PRZY NAPRAWACH I WZMOCNIENIACH KONSTRUKCJI W ŚWIETLE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH

3

Anna Rawska-Skotniczny,

Izabela Tylek, Elżbieta,

Kokcińska-Pakiet

ZASADY USTALANIA OBCIĄŻEŃ I KOMBINACJI ODDZIAŁYWAŃ W NAPRAWACH I WZMOCNIENIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ARCHIWALNYCH I AKTUALNYCH

4

Andrzej Winnicki

NOWY EUROKOD ŻELBETOWY

5

Krzysztof Gromysz

PRZYKŁADY OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE

6

Adam Zybura

Andrzej Śliwka

ZABEZPIECZENIE ZBROJENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZED KOROZJĄ. ANALIZA Z UWZGLĘDNIENIEM STANÓW GRANICZNYCH ZWIĄZANYCH Z TRWAŁOŚCIĄ

7

Magdalena Czopowska-Lewanfowicz,

Marek Nalepka

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW ŻELBETOWYCH

8

Leonard Runkiewicz †,

Jarosław Szulc,

Jan Sieczkowski,

Krzysztof Sztuka

METODYKA DIAGNOSTYK, NAPRAW I WZMACNIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

9

Rafał Sieńko

Łukasz Bednarski

ZASADY I SYSTEMY MONITOROWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I SPRĘŻONYCH

10

Grzegorz Sławomir Świt, Aleksandra Krampikowska,

Paweł Tworzewski

WYKORZYSTANIE METOD NDT DO POMIARU I MORFOLOGII ZARYSOWAŃ W WARUNKACH IN-SITU

11

Radosław Jasiński,

Izabela Skrzypczak

ZASADY OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 13791:2019-12

12

Adam Piekarczyk

WYKRYWANIE WAD STRUKTURY ORAZ LOKALIZACJA ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH METODAMI NIENISZCZĄCYMI

13

Mariusz Jaśniok

Tomasz Jaśniok

OCENA ZAGROŻENIA KOROZYJNEGO STALI

W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH NA PODSTAWIE

BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I MONITORINGU

CZWARTEK 30.03.2023 r.

14

Jarosław Szulc,

Leonard Runkiewicz †,

Jan Sieczkowski

DIAGNOSTYKA, NAPRAWY I WZMOCNIENIA BUDYNKÓW ŻELBETOWYCH WZNOSZONYCH METODAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI

15

Łukasz Drobiec,

Kacper Drobiec

BETON, PRĘTY ZBROJENIOWE I ŻELBET.

PRZEGLĄD HISTORYCZNY

16

Paweł Łukowski

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DO NAPRAW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I SPRĘŻONYCH

17

Piotr Woyciechowski,

Maja Kępniak,

Justyna Kuziak

KOROZJA BETONU – RODZAJE I OCENA W KONSTRUKCJI

18

Jacek Hulimka,

Rafał Krzywoń

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH KABLOBETONOWYCH I STRUNOBETONOWYCH

19

Robert Kowalski,

Julia Wróblewska

OCENA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PO POŻARZE

20

Włodzimierz Starosolski

POSZUKIWANIE REZERW W ANALIZIE KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH

21

Michał Gołdyn

INŻYNIERSKIE METODY OBLICZEŃ WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

22

Tadeusz Urban

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH METODAMI TRADYCYJNYMI

23

Andrzej Ambroziak

MODELOWANIE NUMERYCZNE ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

24

Kazimierz Konieczny,

Daniel Dudek,

Alfred Kukiełka

ZASADY POŁĄCZENIA STARYCH KONSTRUKCJI

Z NOWYMI ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH I KOTEW WKLEJANYCH

25

Maciej Niedostatkiewicz, Tomasz Majewski

DIAGNOSTYKA, NAPRAWY I WZMACNIANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH USZKODZONYCH W NASTĘPSTWIE SKURCZU

26

Barbara Francke

NAPRAWA DYLATACJI I USZCZELNIANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

27

Cezariusz Magott,

Maciej Rokiel

NAPRAWA KONSTRUKCJI PRZEZ INIEKCJĘ

PIĄTEK 31.03.2023 r.

28

Renata Kotynia

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH MATERIAŁAMI FRP

29

Tomasz Trapko,

Michał Musiał,

Dorota Marcinczak,

Filip Grzymski,

Maciej Pazdan

WZMOCNIENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

SYSTEMEM FRCM

30

Wit Derkowski,

Rafał Walczak

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZEZ SPRĘŻENIE

31

Sławomir Kwiecień,

Krzysztof Grzyb,

Jakub Zając

WZMACNIANIE FUNDAMENTÓW BETONOWYCH

32

Anna Halicka

NAPRAWY I WZMOCNIENIA ŻELBETOWYCH ZBIORNIKÓW NA CIECZE

33

Leszek Słowik,

Leszek Chomacki,

Janusz Rusek

ZABEZPIECZENIA I NAPRAWY USZKODZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH WYWOŁANYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Problematyka Konferencji i jej prezentacja w formie wykładów i seminariów nadaje „Warsztatom Pracy Projektanta Konstrukcji” charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego. Spełnia ono wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, zgodnie z normami serii PN-ISO-9000. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego dokształcenia zawodowego. Zamówione wykłady oraz teksty techniczno-informacyjne zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Partnerzy medialni

           

 

 

Partner branżowy

 

Główni partnerzy merytoryczni

          

 

Wspomagający partnerzy merytoryczni

            

 

Wystawcy