Konkurs o nagrodę im. Prof. Stanisława Brzozowskiego

Oddział od ponad 40 lat organizuje corocznie konkurs prac dyplomowych z zakresu budownictwa bronionych na Politechnice Śląskiej. Konkurs organizowany jest dla uczczenia pamięci prof. Stanisława Brzozowskiego, wybitnego inżyniera, przyjaciela młodzieży, współtwórcy Politechniki Śląskiej. Celem konkursu jest: inspirowanie twórczej rywalizacji wśród dyplomantów wydziału budownictwa, promowanie zdolnych absolwentów Politechniki oraz propagowanie idei PZITB.

Konkurs jest okazją do przeglądu prac dyplomowych i wyłonienia opracowań najlepszych w danym roku. Wstępnej selekcji prac dokonują pracowniczy Politechniki Śl. Wybrane prace są przedkładane kilkuosobowej komisji konkursowej powoływanej każdorazowo przez Zarząd Oddziału, złożonej z rzeczoznawców PZITB.

Nagrodą w konkursie było najpierw wyróżnienie, a od ponad 15 lat jest dyplom (I, II i III stopnia i wyróżnienie) oraz drobny upominek. Do dyplomu dołączany jest także esej prof. Józefa Głomba przedstawiający sylwetkę prof. Brzozowskiego. Dyplom otrzymuje również promotor pracy.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbywa się w trakcie tradycyjnych Spotkań Noworocznych organizowanych przez Oddział.