O „WPPK”

PARTNERZY MERYTORYCZNI WYSTAWCY PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY HISTORIA WPPK

Historia WPPK

Idea techniczno-warsztatowych konferencji powstała z Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na początku lat 80-tych ubiegłego wieku.  Związkiem Kierował wówczas kol. Jerzy Łempicki. Idea spotkań warsztatowych kol. Łempickiego podjęta została przez kolegów z oddziału PZITB w Krakowie, któremu prezesował wówczas kol. Janusz Kawecki.  Podczas prac nad programem merytorycznym i stałymi założeniami organizacyjnymi Zarząd krakowskiego oddziału PZITB zaprosił do stałej współpracy kolegów z oddziałów katowickiego i gliwickiego. Przyjęto wówczas nazwę Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, która funkcjonuje do dziś.

Pierwsze WPPK odbyły się w lutym 1986 r. w Krakowie, a ich przewodniczącym został kol. Zbysław Kałkowski.  Kolejne WPPK również odbyły się w Krakowie. WPPK 1988 r. zorganizował gliwicki oddział PZITB, którym kierował kol. Włodzimierz Starosolski, a kolejne WPPK oddział katowicki pod kierownictwem kol. Mieczysława Piotrowskiego. Od tego czasu organizacją zajmował się co roku inny odział. W 1990 r. Zarząd gliwickiego oddziału WPPK zaproponował przeniesienie konferencji do Ustronia. W 1995 r. do współpracy zaproszono oddział z Bielska-Białej, który podjął się organizacji X WPPK.

W 1998 r. podjęto decyzję o zmianie formuły WPPK. Przyjęto, że podstawowe znaczenie ma materiał pisany, a treść podana podczas wykładów ma jedynie wskazywać na ciekawsze zagadnienia tam zawarte. Wprowadzono również możliwość wystawiania się na WPPK przez firmy produkcyjne, wykonawcze i oferujące oprogramowanie komputerowe. Przejęto, że współorganizatorami są cztery oddziały PZITB i przypisano im główne tematy: konstrukcje żelbetowe (Oddział w Gliwicach), budownictwo ogólne, a głównie konstrukcje murowe i stropy (Oddział w Bielsku – Białej), konstrukcje metalowe (Oddział w Katowicach) i zagadnienia fundamentowania (Oddział w Krakowie).    Kolejne czteroletnie cykle miały następującą tematykę:

  • W latach 1998-2001 „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”
  • W latach 2002-2005 „Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne”
  • W latach 2006-2009 „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”
  • W latach 2010-2013 „Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo- technologiczne”
  • W latach 2014-2017 „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”

XXXIII WPPK 2018 otwierają nowy cykl poświęcony Innowacyjnym i współczesnym rozwiązaniom w budownictwie.

Więcej informacji na temat historii WPPK znaleźć można w publikacji autorstwa Członków Honorowych Komitetu Organizacyjnego kol. Zbysława Kałkowskiego, Janusza Krasnowskiego, Henryka Raszki i Włodzimierza Starosolskiego pt. „XXV lat Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji” (link), przygotowanej specjalnie na Jubileusz 25-lecia WPPK w 2010 roku.