Komitet organizacyjny WPPK 2018

PARTNERZY MERYTORYCZNI WYSTAWCY PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY HISTORIA WPPK

Komitet Organizacyjny WPPK

WPPK 2018 organizowane jest przez gliwicki Oddział PZITB, przy współudziale Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie.

Skład komitetu organizacyjnego z Oddziału PZITB w Gliwicach:
Kol. Łukasz Drobiec – przewodniczący KO,
Kol. Radosław Jasiński – merytoryczne przygotowanie programu Warsztatów,
Kol. Łukasz Rduch – sekretarz ds. wystawców
Kol. Rafał Sputowski – sekretarz ds. rezydencji
Pani Magdalena Fiołka-Koniczek
Kol. Damian Grabowski

Osoby oddelegowane do prac KO przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej:
Kol. Małgorzata Łyko
Kol. Ludwig Ignatowicz

Osoby oddelegowane do prac KO przez Oddział PZITB w Katowicach:
Kol. Kazimierz Konieczny
Kol. Andrzej Nowak

Osoby oddelegowane do prac KO przez Małopolski Oddział PZITB w Krakowie:
Kol. Kazimierz Piwowarczyk
Kol. Jan Szpak