Partnerzy

PARTNERZY MERYTORYCZNI WYSTAWCY PATRONAT KOMITET ORGANIZACYJNY HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY HISTORIA WPPK

Partnerzy Merytoryczni

W 2002 roku w trakcie XVII WPPK, kiedy głównym organizatorem Warsztatów był Oddział PZITB w Gliwicach pierwszy raz w historii Warsztatów firmy o największym potencjale merytorycznym oraz wkładzie finansowym otrzymały tytuł „Sponsora”.

W 2014 roku w trakcie XXIX WPPK w uzgodnieniu z firmami występującymi na konferencji zmieniono tytuł „Sponsora wiodącego” na „Głównego Partnera Merytorycznego”, natomiast tytuł „Sponsora wspomagającego” na „Partnera Merytorycznego”

Ma to pełne uzasadnienie, ponieważ poniższe firmy nie tylko pozwalają wzbogacić oprawę konferencji, ale przede wszystkim dostarczają znaczący wkład merytoryczny (artykuły – wykłady drukowane w IV tomie materiałów konferencyjnych, wystąpienia na salach w trakcie obrad plenarnych – wyłącznie występują wykładowcy oraz Partnerzy, godzinne techniczne spotkania popołudniowe lub wieczorne z uczestnikami).

Przyjęty w 2014 roku zwyczaj kontynuowany jest również w roku 2018 w trakcie XXXIII WPPK.

Główni Partnerzy Merytoryczni:

      

Partnerzy Merytoryczni