Żegnamy ŚW.P. prof. dr hab. inż. JanA ŚlusarKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 kwietnia 2022 roku zmarł prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek. W kadencji 2008-2012 Profesor pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, był także dziekanem Wydziału Budownictwa w latach 2005-2008 i 2012-2016. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Budownictwa Ekologicznego, Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (lata 2009-2019) oraz od 2019 kierownikiem Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli, Przewodniczący Komisji Ekologii przy Zarządzie Głównym PZITB w latach 2005-2011

Pan prof. Jan Ślusarek ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w roku 1977. Po ukończeniu studiów pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną. Z Politechniką Śląską związał się w 1993 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w roku 1996, stopień doktora habilitowanego w roku 2002 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2004-2010 był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, w roku 2009 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. 

Obszar zainteresowań badawczych prof. Jana Ślusarka obejmował w szczególności zagadnienia inżynierii lądowej. Specjalizował się w zagadnieniach fizyki budowli, fizyki materiałów budowlanych, prefabrykacji betonowej, trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych oraz technologii betonu. 

Był autorem dwóch monografii, dwóch podręczników oraz jednej książki wydanej za granicą. Był też współautorem trzech kolejnych monografii. Jego łączny dorobek obejmował przeszło 200 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Był promotorem ośmiu zakończonych przewodów doktorskich, ponad 130 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Prof. Jan Ślusarek był również recenzentem pięciu rozpraw doktorskich, dwóch rozpraw habilitacyjnych oraz dwóch wniosków o nadanie tytułu profesora nauk technicznych. Był również autorem opinii o wnioskach o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa oraz Profesora Honorowego Politechniki Śląskiej. 

Żegnamy zasłużonego pedagoga, promotora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz wieloletniego Kolegę ze stowarzyszenia PZITB.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.