KonferencjA Naukowo-TechnicznA Konstrukcje Sprężone KS2021

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w:
Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 w dniach 12-13 maja2022.

Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem tegorocznej edycji jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno – badawczych, jak i – w bardzo dużym stopniu – praktycznych.