Żegnamy ŚW.P. Kolegę Andrzeja Ajdukiewicza

Z żalem zawiadamiamy, że 17 grudnia 2021r. roku zmarł Członek Honorowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ.

Urodził się w dniu 9 maja 1939 r. w Chorzowie. Po ukończeniu w roku 1961 studiów na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa Żelbetowego na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta. W roku 1968 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych i został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a następnie − od roku 1973 − docenta. W roku 1989 uzyskał tytuł naukowy profesora. W roku 2011 został doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej, a w roku 2015 profesorem honorowym Politechniki Śląskiej.

Podczas pracy w Politechnice Śląskiej kierował Zespołem Konstrukcji Sprężonych (1974-1982) oraz Zakładem Konstrukcji Betonowych (1991-1994) w Instytucie Konstrukcji Betonowych, a od roku 1994 Katedrą Inżynierii Budowlanej (do roku 2009). Ponadto pełnił funkcję zastępcy prorektora ds. inwestycji, prodziekana Wydziału Budownictwa Architektury (1976-1977) i dziekana Wydziału Budownictwa (1977-1979). Równolegle był zatrudniony w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Budownictwa Betonowego (1991-1996), a także w University of Ife, Nigeria (1982-1985). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 110 opublikowanych prac, w tym monografie, podręczniki, skrypty, artykuły i referaty konferencyjne, w tym liczne pozycje o zasięgu międzynarodowym.

Poza działalnością naukową czynnie uprawiał zawód inżyniera budownictwa, pracując w kilku biurach projektów i będąc autorem licznych opracowań eksperckich.

Był ekspertem Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych (1992-2002), członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1993-2021), przewodniczącym Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN (2003-2010), członkiem Komitetu Badań Naukowych (1994-2000), członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (2000-2003), członkiem Komisji ds. Ochrony Powierzchni WUG (1996-2021), członkiem International Association for Bridges and Structural Engineering (1995-2021), członkiem American Concrete Institute (2000-2021), przewodniczącym Polskiej Grupy Narodowej International Federation of Structural Concrete (1998-2016), członkiem honorowym FIB (2021-2021).

Od roku 1963 był członkiem PZITB (od roku 2008 członkiem honorowym), gdzie pełnił szereg funkcji, w tym, między innymi, przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB (1993-2009) i przewodniczącego Jury nagród PZITB im. prof. Sterana Bryły i prof. Wacława Żenczykowskiego (2012-2021).