Szkolenie #4

Szkolenie pt.: „Diagnostyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych w ocenie stanu technicznego przegród budowlanych – pomiary in-situ wraz z prezentacją urządzeń pomiarowych” odbyło się 04.04.2017r. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie podstawy teoretyczne związane z obliczeniami charakterystyk cieplno-wilgotnościowych przegród oraz poznać obecny stan wiedzy na temat metod pomiarów i opracowania wyników (dr inż. Janusz Belok). Druga część spotkania poprowadzona przez dr inż. Tomasza Steidla opierała się na prezentacji czujników pomiarowych wraz z aparaturą służącą do zbierania danych i wstępnej obróbki wyników. Prezentacja wybranych urządzeń pomiarowych wraz ze specjalistycznym komentarzem przybliżyła nieco problematykę pomiarów cieplno-wilgotnościowych.

Informacje o kolejnych szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie: Szkolenia z PZITB.