Szkolenia z PZITB

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny cykl szkoleń zorganizowanych przez PZITB oddział Gliwice. Poniżej prezentujemy tabelę z tematami poszczególnych spotkań.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa za pomocą elektronicznego formularza.

l.p. Data Temat i wykładowca
1. 21.02.2017r. „Podstawy fizyki budowli:
-podstawy przewodnictwa cieplnego w przegrodach budowlanych,
-wilgoć w przegrodach budowlanych,
-materiały do izolacji cieplnej.”
Wykładowca:
Bożena Orlik-Kożdoń, Janusz Belok, Tomasz Steidl
2. 14.03.2017r. „Awarie w systemach ociepleń.”
Wykładowca:
Paweł Krause
3. 21.03.2017r. „Analizy przedprojektowe i wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych wg WT 2017:
-budynki nowoprojektowane  i istniejące,
-budynki o charakterze zabytkowym,
-analizy cieplno-wilgotnościowe wymagane w projektach budowlanych.”
Wykładowca:
Bożena Orlik-Kożdoń, Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
4. 04.04.2017r. „Diagnostyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych w ocenie stanu technicznego przegród budowlanych – pomiary in-situ wraz z prezentacją urządzeń pomiarowych.”
Wykładowca:
Janusz Belok, Tomasz Steidl
5. 09.05.2017r. „Wprowadzenie do projektowania izolacji cieplnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej, detale, mostki liniowe i punktowe – metodyka obliczeń, programy obliczeniowe (typu free) w zastosowaniach projektowych.”
Wykładowca:
Bożena Orlik Kożdoń, Tomasz Steidl
6. 16.05.2017r. „Identyfikacja mostków cieplnych w przegrodach budowlanych – teoria i praktyka diagnozowania (badania termowizyjne z prezentacją sprzętu).”
Wykładowca:
Paweł Krause, Tomasz Steidl
7. 23.05.2017r. „Technologia i projektowanie dociepleń przegród zewnętrznych w systemach ETICS część I – projektowanie.”
Wykładowca:
Paweł Krause
8. 30.05.2017r. „Sposoby i przyrządy do diagnostyki stanu technicznego podłoży i zespolonych warstw w systemach ETICS na budynkach ocieplanych metodą ETICS,   których elewacje wymagają remontu lub naprawy. Testery REMOVADEX AG”
Wykładowca:
Adam Grylewicz
9. 06.06.2017r. „Zaawansowane elementy analiz cieplno-wilgotnościowych na potrzeby diagnostyki i projektowania – programy symulacyjne.”
Wykładowca:
Janusz Belok, Tomasz Steidl
10. 13.06.2017r. „Znaczenie analizy statycznej stanów montażowych dla zapewnienia wymaganej niezawodności konstrukcji stalowych”
Wykładowca:
Janusz Mach

Na zakończenie szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie o uczestnictwie.

Koszty uczestnictwa dla członków: ŚlOIIB, udział bezpłatny
Członkowie PZITB : 40 zł (za okazaniem aktualnego zaświadczenia o przynależności),
Studenci bezpłatnie (wydanie zaświadczenia dla chętnych studentów koszt 20 zł)
dla pozostałych – 80zł
Materiały szkoleniowe 30 zł

Szkolenia seminaryjne rozpoczynamy o godz. 16.00

Szkolenia będą odbywały się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka na Wydziale Budownictwa w sali 309 (lub w sali 136 zależnie od frekwencji). Dojazd od strony Laboratorium.