Informacje o szkoleniu

Temat szkolenia:
Geotechnika. 
Fundamentowanie bezpośrednie i pośrednie budynków nowych.

Wykładowca:
dr hab.inż.prof. Pol.Śl. Joanna Bzówka,
dr hab.inż.prof.nzw.Pol.Śl. Jerzy Sękowski.

Miejsce szkolenia:
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, sala 309. Zaczynamy o godzinie 16:00.

Rejestracja uczestników:
Zapraszamy do rejestracji telefonicznej lub elektronicznej.
tel./fax: +48 32 231 13 27
e-mail: kontakt@pzitb.gliwice.pl