Wybory Zarządu PZITB Oddział w Gliwicach 2020r.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W dniu 11 marca 2020r. obyło się Walne Zgromadzenie Członków PZITB oddziału w Gliwicach. W wyniku głosowania wybrano przewodniczącego oraz skład zarządu na najbliższą kadencję. Szczegółowe sprawozdanie dostępne jest w naszym oddziale.

W głosowaniu na Przewodniczącego Oddziału PZITB Gliwice większością głosów nowym Przewodniczącym został:

dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. RYSZARD WALENTYŃSKI.

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Przewodniczący oddziału Kol. Ryszard Walentyński
 2. Zastępca przewodniczącego ds. ogólnych Kol. Tomasz Steidl
 3. Zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych Kol. Małgorzata Szukalska
 4. Sekretarz oddziału Kol. Monika Siwek
 5. Skarbnik Kol. Jan Antoni Rubin
 6. Zastępca skarbnika Kol. Damian Grabowski
 7. Zastępca sekretarza Kol. Rafał Sputowski
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Danuta Jezienicka
 9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Marta Kałuża
 10. Przewodniczący Zespołu Rzeczoznawców Kol. Łukasz Drobiec
 11. Członek Honorowy PZITB Kol. Andrzej Ajdukiewicz
 12. Członek Honorowy PZITB Kol. Włodzimierz Starosolski
 13. Członek Honorowy PZITB Kol. Józef Głomb

W skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Kol. Danuta Jezienicka
 2. Kol. Leszek Eder
 3. Kol. Elżbieta Ptaszyńska

Na Delegatów na Zjazd Krajowy PZITB wybrano:

 1. Kol. Ryszard Walentyński
 2. Kol. Jacek Hulimka
 3. Kol. Maciej Wiśniowski

Na Członka Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 1. Kol. Marta Kałuża
 2. Kol. Adam Zybura
 3. Kol. Tomasz Krykowski

Na Delegata FSNT NOT w Gliwicach wybrano:

 1. Kol. Jan Isielenis
 2. Kol. Tomasz Steidl

Ze względu na ograniczenia spowodowanych epidemią, pierwsze spotkanie nowego składu Zarządu odbyło się za pośrednictwem internetu.

Od lewego górnego rogu: Magdalena Fiołka-Koniczek (dyrektor biura zarządu), Rafał Sputowski (zastępca sekretarza), Monika Siwek (sekretarz), Małgorzata Szukalska (zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych), Ryszard Walentyński (przewodniczący), Tomasz Steidl (zastępca przewodniczącego ds. ogólnych), Antoni Rubin (skarbnik), Damian Grabowski (zastępca skarbnika).