Ankieta WPPK2018

Informacje ogólne

Prosimy przyznać odpowiednią liczbę punktów w każdej z poniższych kategorii. Wartość 1 oznacza najniższą ocenę, wartość 5 najwyższą.

Jeśli mają Państwo dodatkowe uwagi, które nie zostały ujęte w powyższych ocenach, prosimy je wpisać poniżej w polu tekstowym.