14.05 Szkolenie odwołane

Informujemy, że szkolenie z „Rodzaje i właściwości zbrojenia niemetalicznego”, które miało się odbyć 14.05.2019r. zostaje odwołane
z przyczyn niezależnych od organizatora.