XLIX Konkurs im. prof. Stanisława Brzozowskiego

W dniu 24 stycznia 2019 roku zostały ogłoszone wyniki XLIX Konkursu im. prof. Stanisława Brzozowskiego. Spośród wszystkich zgłoszonych prac zostały wybrane te najbardziej wyróżniające się. W skład Komisji konkursowej wchodzili:

Zbigniew Palka – Przewodniczący (PZITB Gliwice)
Urszula Kallik – Sekretarz (PZITB Gliwice)
Małgorzata Szukalska (PZITB Gliwice)
Wojciech Gajda (PZITB Gliwice)
Ryszard Pawlik (PZITB Gliwice)

W kategorii rozpraw dyplomowych magisterskich:

Nagrodę I Stopnia otrzymał:
mgr inż. Jakub KOMOROWSKI
za pracę: „Analiza porównawcza konstrukcji zabezpieczeń na pływ poziomych deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą”
promotorem pracy jest:
dr inż. Rafał Krzywoń

Nagrodę II Stopnia otrzymała:
mgr inż. Anna Matusiak
za pracę: „Analiza wpływu sposobu podparcia żelbetowego silosu na zachowanie się ścian i leja”
promotorem pracy jest:
dr inż. Marta Kałuża

Nagrodę III Stopnia otrzymał:
mgr inż. Andrzej STRONCZYŃSKI
za pracę: „Analiza przyczyn zarysowania cylindrycznego zbiornika żelbetowego wraz z propozycją sposobów naprawy”
promotorem pracy jest:
dr inż. Marek Węglorz

W kategorii projektów inżynierskich:

Nagrodę I Stopnia otrzymał:
inż. Adam FIGURA
za pracę: „Projekt kopuły geodezyjnej z drewna klejonego”
promotorem pracy jest:
dr inż. Janusz Brol

Nagrodę II Stopnia otrzymał:
inż. Rafał BIELA
za pracę: „Projekt żelbetowego wyniesionego zbiornika na wodę”
promotorem pracy jest:
dr inż. Marta Kałuża

Nagrodę III Stopnia otrzymał:
inż. Mateusz TRELA
za pracę: „Analiza wewnętrznych sił w wybranych elementach konstrukcyjnych historycznego mostu przez rzekę Sołę w Tresne-Czernichowie – na podstawie analizy modelu powłokowo-prętowego (klasy e1+e2, p3)”
promotorem pracy jest:
dr hab. inż. Radosław Jasiński prof. Pol. Śl.

Gratulujemy!

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się na tradycyjnym „Spotkaniu Noworocznym” 24 stycznia 2019 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ulicy Banacha 3 w Gliwicach. Zdjęcia ze spotkania noworocznego można znaleźć w naszej galerii.

Kompletna lista laureatów konkursu imienia Prof. Stanisława Brzozowskiego, dzięki uprzejmości dr hab. inż. Radosława Jasińskiego prof. Pol.Śl. dostępna jest po linkiem: Laureaci konkursu 1970-2018.