Szkolenie z obsługi programu Allplan

Na początku czerwca 2018r. odbyło się praktyczne szkolenie dla studentów z obsługi programu Allplan. Szkolenie przeprowadziła firma TMSys z Krakowa. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby – studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Allplan to oprogramowanie służące do modelowania parametrycznego konstrukcji żelbetowych (BIM). Poznaliśmy podstawowe zasady funkcjonowania BIM, zapoznaliśmy się z obsługą interfejsu programu i stworzyliśmy model rzeczywistej konstrukcji parkingu naziemnego. Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie z profesjonalnym oprogramowaniem do modelowania parametrycznego konstrukcji żelbetowych. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniu od firmy szkolącej.

Uczestnicy szkolenia z obsługi programu Allplan przygotowanego przez firmę TMSys z Krakowa.