Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne 2017r.

Zarząd Oddziału PZITB w Gliwicach ma zaszczyt zaprosić
wszystkich Członków na tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
które odbędzie się 01 lutego (środa) 2017 r. o godzinie 17:00 w
Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Banacha3).

Ryszard Walentyński
Przewodniczący Oddziału PZITB O/ Gliwice