XLVI Konkurs im. prof. Stanisława Brzozowskiego

XLVI Konkurs im. prof. Stanisława Brzozowskiego

W dniu 16 grudnia 2015 roku zostały ogłoszone wyniki 46. Konkursu im. prof. Stanisława Brzozowskiego. Spośród wszystkich zgłoszonych prac zostały wybrane te najbardziej wyróżniające się. W skład Komisji konkursowej wchodzili:

Zbigniew Palka – Przewodniczący (PZITB Gliwice)
Urszula Kallik – Sekretarz (PZITB Gliwice)
Małgorzata Szukalska (PZITB Gliwice)
Wojciech Gajda (PZITB Gliwice)
Ryszard Pawlik (PZITB Gliwice)

W kategorii rozpraw dyplomowych magisterskich:

Nagrodę I Stopnia otrzymała:
mgr inż. Adrianna Kucner
za pracę: „Analiza wieży wodnej Szuchowa.
Szczegółowe wyznaczenie obciążenia wiatrem,
analiza dynamiczna i statyczna.”

promotorem pracy jest:
dr inż. Marcin Górski

Nagrodę II Stopnia otrzymał:
mgr inż. Kamil Kozdroń
za pracę: „Analiza porównawcza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych
przekrycia hali
o wymiarach poziomych 60,0 x 60,0 m.”
promotorem pracy jest:
dr inż. Lesław Niewiadomski

Nagrodę III Stopnia otrzymała:
mgr inż. Izabela Kurowska
za pracę: „Analiza pracy statycznej przekrycia
membranowego
 z powłoki tekstylnej.”
promotorem pracy jest:
dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. Pol. Śl.

W kategorii projektów inżynierskich:

Nagrodę I Stopnia otrzymał:
inż. Karol Szczotka
za pracę: „Zadaszenie boiska w postaci
stalowej kopuły kratowej.”

promotorem pracy jest:
dr inż. Lesław Niewiadomski

Nagrodę II Stopnia otrzymał:
inż. Bartłomiej Zarychta
za pracę: „Projekt żelbetowego zbiornika
przeciwpożarowego.”

promotorem pracy jest:
dr inż. Szymon Dawczyński

Gratulujemy!

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się na tradycyjnym „Spotkaniu Noworocznym” 27 stycznia 2016 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ulicy Banacha 3 w Gliwicach.