XVI Krajowy Zjazd Naukowo Techniczny Młodej Kadry PZITB

W dniach 14-16 października 2016 r. odbył się już XVI Krajowy Zjazd Naukowo Techniczny Młodej Kadry PZITB, który tym razem zorganizowany został w Lublinie.

Hasło przewodnie tego cyklicznego wydarzenia brzmiało „Buduj bezpiecznie” i wzięło w nim udział 63 delegatów z 18 Oddziałów i 20 kół PZITB z całej Polski.

Pierwszego dnia odbyłą się konferencja poświęcona bezpiecznemu budowaniu w szerokim tego słowa znaczeniu. Mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawym cyklu wykładów, na który składały się :

– wykład przedstawicieli firmy Construsoft – dystrybutora programu Trimble Tekla z prezentacją pt.:„Nowoczesne metody projektowania 3D konstrukcji budowlanych na przykładzie oprogramowania Tekla Structures”, który poszerzył naszą wiedzę na temat projektowania 3D oraz BIM’u („Building Information Modeling”), który ostatnio staje się coraz bardziej popularny i częściej używany na rynku budowlanym,

– wykład Nadinspektor Pracy – Anna Smolarz, przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy pt.:„Bezpieczeństwo w budownictwie. Podstawy prawne, przyczyny i skutki wypadków, odpowiedzialność osób kierujących pracą innych osób”,

– wykład przedstawicieli firmy Alba Kompozit pt.:„Innowacyjne Zbrojenie Betonu – Pręty i Siatki Zbrojeniowe Kompozytowe”, na którym uczestnicy dostali także próbki kompozytów zbrojeniowych, które składają się z włókien szklanych zatopionych w matrycy polimerowej na bazie żywicy epoksydowej,

– wykład laureata konkursu na najlepszy artykuł mający na celu podniesienie świadomości zachowania zasad bezpieczeństwa w budownictwie, studenta Politechniki Częstochowskiej, Michała Czopek, który przedstawił swój artykuł pt.:„Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na budowie”,

– wykład pracownika WBIA PL, Katedry Budownictwa Ogólnego mgr inż. Przemysława Brzyski pt.:”Budownictwo z wykorzystaniem konopi przemysłowej”.

Na koniec pierwszego dnia, czyli części konferencyjnej Zjazdu, przygotowano Debatę Oksfordzką, która poruszała problem zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników w wykonawstwie budowlanym. W debacie wzięło udział dwunastu wcześniej wybranych uczestników Zjazdu, których to podzielono na dwie grupy, tworząc w ten sposób grupę Propozycji i Opozycji.

Drugiego dnia uczestnicy Zjazdu odwiedzili nowoczesny budynek Ecotech-Complex, budowę mostu nad Bystrzycą przy ul. Muzycznej oraz mieli możliwość zwiedzenia Miasta Lublin.

Zjazd został zorganizowany na bardzo wysokim poziomie. Skutkował w poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej w dziedzinie bezpieczeństwa na budowie, i nie tylko. Uczestnicy mieli również możliwość rozwinięcia zdolności interpersonalnych, poprzez dodatkowe atrakcje przygotowane przez organizatorów tj. PZITB Oddział Lublin z jego Kołem Młodych przy Politechnice Lubelskiej, takie jak m.in. laserowy paintball, czy biesiada na zakończenie Zjazdu.