Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZITB Gliwice

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu Oddziału w kadencji 2012-2016 z dnia 16.12.2015r., mam zaszczyt zaprosić na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Oddziału PZITB w Gliwicach,

które odbędzie się dnia 10 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 16:00 (w pierwszym terminie)
o godz. 16:15 (w drugim terminie) w sali NOT, ul. Górnych Wałów 25, Gliwice.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
w imieniu Zarządu Oddziału
Tomasz Steidl
Przewodniczący Oddziału PZITB w Gliwicach

 

Pełna treść zaproszenia oraz porządek obrad spotkania dostępne poniżej: