XII Zjazd Młodej Kadry PZITB w Warszawie w 2014 roku

ZJAZD MŁODEJ KADRY WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2014

Dwunasty zjazd Młodej Kadry został zorganizowany xii-zjazd-mkprzez Oddział w Warszawie w dniach 24 – 25 października 2014 roku. Zostaliśmy ugoszczeniu w gmachu Wojskowej Akademii Technicznej. Tym razem wydarzenie połączono
z konferencją pod hasłem  Filozofia Sukcesu.

24.10.2014 – Konferencja Filozofia Sukcesu

Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w cyklu wykładów złożonym z dwóch części. Zjazd został oficjalnie otwarty przez Pana Wiktora Piwkowskiego , sekretarza generalnego oraz wieloletniego przewodniczącego PZITB.

Pierwsza część Filozofia Sukcesu rozpoczęła się od wystąpienia Pani Doroty Raben prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Prezentacja ta była szczególnie inspirująca dla kobiet uczestniczących w konferencji, które szukają recepty na sukces. Jako drugi przemawiał wiceprezydent SKANSKA A.B. Pana Roman Wieczorek. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na globalny sukces firmy, który został osiągnięty dzięki stosowaniu zasady Pięciu Zer. Następnie prezes zarządu BUDIMEX S.A. Pan Dariusz Blocher podjął z uczestnikami dyskusję dotyczącą obecnych warunków pracy i możliwości rozwoju. Szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwość zdobycia stażu oraz praktyk w wiodącej polskiej firmie branży budowlanej. Jako kolejny wystąpił Pan Artur Kazimierczak, wiceprezes firmy Mzuri, który zdobywanie sukcesu przyrównał do zdobywania szczytów gór. Ostatnim prelegentem tej części był Pan Paweł Gulak główny technolog PERI Polska opowiadający historię swojej osobistej kariery.

Druga część pod hasłem Innowacje w budownictwie dotyczyła technicznej części Zjazdu. Rozpoczęła się wystąpieniem Pana Krzysztofa Owczarczyka, kierownika budowy biurowca Warsaw Spire. Omówił on inwestycję oraz towarzyszące jej problemy wykonawcze wraz z zastosowanymi rozwiązaniami. Druga prezentacja dotyczyła budowy drugiej linii metra w Warszawie z opisem wykorzystywanych materiałów i technologii firmy MAPEI. Została także przedstawiona specyfika budowy kolektora ściekowego Burakowskiego bis.

Po wystąpieniach uczestniczyliśmy w oficjalnej kolacji.  Wieczorem organizatorzy zaprosili nas na integrację w jednym z warszawskich klubów.

25.10.2014

Drugi dzień był pełen wrażeń związanych z wycieczkami na budowy. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy budowę wieżowca Warsaw Spire. Po krótkim wstępie technicznym i szkoleniu BHP mieliśmy okazję wjechać windą
na trzydzieste piętro obiektu. Oprócz konstrukcji podziwialiśmy piękną panoramę stolicy. Następnie pojechaliśmy zobaczyć punkt startowy maszyny drążącej kolektor ściekowy oraz jej głowicę.

Dzień zakończyliśmy pożegnaniem z Koleżeństwem z innych Oddziałów i powrotem do domu.