IX Zjazd Młodej Kadry PZITB w Częstochowie w 2013 roku

Dziewiąty raz u naszych sąsiadów…

Młoda Kadra PZITB Oddziału Częstochowa zrzeszona w Kole Naukowym PZITB przy Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w dniach 10-12.05.2013 roku zorganizowała IX Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Częstochowie. Zjazdy odbywają się cyklicznie w różnych miastach Polski umożliwiając młodym inżynierom integrację środowiska. Mają one również na celu wymianę doświadczeń, a poprzez wycieczki naukowo-techniczne zwiedzenie interesujących obiektów budowlanych oraz infrastruktury miast organizujących. Uzupełnienem są również prowadzone wykłady podczas twrania Zjazdów. Podczas nich poruszane są tematy nowych technologii stosowanych w budownictwie, zakresu ofert firm współpracujących czy nawet procedury zdobywania praktyki i wypełniania książki praktyk budowlanych.

Na zjazd do Częstochowy przybyły delegacje członków Młodej Kadry z następujących oddziałów PZITB: Gdańska, Gliwic, Koszalina, Krakowa Lublina, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję odwiedzić walcownię w zakładzie ISD Huta Częstochowa i zobaczyć proces produkcyjny blach cienkich. Potężna hala o długości ponad 1300 m i cała infrastruktura wewnątrz jej na każdym zrobiła ogromne wrażenie. Następnie po opuszczeniu terenu Huty Częstochowa delegaci zostali przewiezieni do nowo oddanego budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza i. zapoznanli się z nowymi technologiami
i wymogami pożarowymi w nowo wybudowanym budynku w Częstochowie. W napiętym planie znalazło się też miejsce na pokazy filmowe w kinie sferycznym Planetarium Instytutu Fizyki AJD, gdzie został poruszony m.in. problem zanieczyszczenia nieba światłem, co dla budowlańców powinno być pouczającą prelekcją.

W godzinach popołudniowo-wieczornych  odbyła się część oficjalna Zjazdu Naukowo-Technicznego w gościnnych progach sali obrad Urzędu Miasta Częstochowa. Oprócz delegatów obecni byli: Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB Ryszard Trykosko, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Waldemar Szleper, Przewodnicząca Oddziału Częstochowskiego PZITB Małgorzata Nawrocka-Tazbir, członek Krajowej Komisji Seniorów przy PZITB kol. Adam Chmura, Dziekan Wydziału Budownictwa prof. PCz. dr hab. inż. Lucjan  Kurzak, Opiekun Koła Naukowego Młodych PZITB przy Politechnice Częstochowskiej dr inż. Roman Gąćkowski, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych st. bryg. mgr Eugeniusz Andryszkiewicz oraz przedstawicielki sponsora firmy Arthauss. Po oficjalnych przemowach osób zaproszonych została przedstawiona przez Przewodniczącego ZG PZITB Ryszarda Trykosko prezentacja na temat budowy tunelu pod Wisłą. Następną w kolejności była prezentacja sponsora Zjazdu firmy Arthauss która dotyczyła systemów budowy modułowych domów energooszczędnych i pasywnych. Na konferencji zaprezentowano również osiągnięcia młodzieży z oddziału częstochowskiego. Nie zabrakło też wystąpienia Komitetu Młodej Kadry przy ZG PZITB. Przedstawiciele Zarządu KMK mogli pochwalić się swoimi dokonaniami, omówili program działalności
i rozwoju zawodowego Młodej Kadry PZITB, programu szkoleń oraz Kampanii ,,Honor Inżyniera.

Drugiego dnia dzień rozpoczął się od zwiedzania klasztoru na Jasnej Górze wraz z Biblioteką, gdzie przechowywane są cenne księgi i rękopisy. Kolejnym miejscem była siedziba sponsora Zjazdu firmy Arthauss. Zwiedzanie rozpoczęło się od zwiedzania modelowego domu pasywnego. Następnie uczestnicy wprowadzeni byli do hali produkcyjnej gdzie został wytłumaczony proces oraz aspekty techniczne budowy bomów energooszczędnych oraz pasywnych. Podczas przejazdu do kolejnego obiektu została przedstawiona procedura, jaką muszą przebyć chętni do zdobycia uprawnień budowlanych. Następnym punktem programu była czwartej co do wielkości w Polsce hala sportowa ,,Częstochowa”, która jest w stanie pomieścić ok 7000 miejsc. Zaprezentowane zostały podczas zwiedzania nowoczesne instalacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa jak i komfortu w hali.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, jakim był pobyt w ,,Zaczarowanym Lesie” pod Częstochową, gdzie uczestnicy mogli podziwiać piękno częstochowskich krajobrazów oraz pogłębić zawarte wcześniej znajomości.