IBPR PZITB – Odpowiedzi specjalistów

Pytanie: „Jak to jest z płytą fundamentową na styropianie. Czy jej poziom posadowienia na gruntach niespoistych musi wynosić minimum 50 cm? Głębokość posadowienia możemy mierzyć do spodu styropianu (wtedy nie ma problemu z zachowaniem minimum 50 cm), czy należy mierzyć do spodu płyty żelbetowej?”
Odpowiedź

Pytanie: „Czy w belce żelbetowej pięcio-przęsłowej o klasie betonu C20/25 o wymiarach 45×45 cm, która jest belka skrajna(ściana zewnętrzna), na której opiera się płyta stropowa swobodnie podparta na czterech krawędziach, można wykonać otwór fi 75mm na całej szerokości przekroju(przejście rurociągu klimatyzacji) bez żadnych obliczeń (remont obiektu i konieczność montażu instalacji klimatyzacji) w połowie wysokości przekroju oraz w połowie rozpiętości pierwszego przęsła?” 
Odpowiedź

Czekamy na Wasze pytania, które można zadać za pośrednictwem formularza: