Walne ZgromadZenie PZITB o.Gliwice

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu Oddziału w kadencji 2016-2020 z dnia 11.12.2019 roku, mam zaszczyt zaprosić na:

Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Oddziału PZITB w Gliwicach,

które odbędzie się dnia 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 1600(w pierwszy terminie) o godz. 1615 (w drugim terminie) w Sali Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Banacha 3

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Oddziału, będzie doskonałą okazją pozwalającą podsumować dokonania Koleżanek i Kolegów reprezentujących Oddział PZITB w Gliwicach w minionej kadencji przeprowadzone zostaną również wybory do Zarządu, na kolejną kadencję 2020-2024r.

Jestem przekonany, że podobnie jak inne imprezy organizowane przez Oddział, także Walne Zgromadzenie Oddziału spotka się z dużym Państwa zainteresowaniem.

Sprawozdanie z działalności zostanie w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej www.pzitb.gliwice.pl oraz przekazane w formie drukowanej na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
w imieniu Zarządu Oddziału
Ryszard Walentyński
Przewodniczący Oddziału PZITB w Gliwicach

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia można pobrać pod tym linkiem: Porządek Obrad WZC 2020r.