Prof. Włodzimierz Starosolski Honorowym Profesorem Politechniki Śląskiej

Mamy zaszczyt poinformować, że uchwałą nr 19/2018 z dnia 26 marca br. Senat Politechniki Śląskiej jednogłośnie nadał prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Starosolskiemu, wybitemu naukowcowi z Wydziału Budownictwa, wieloletniemu Honorowemu Członkowi PZITB o.Gliwice, godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.
Serdecznie gratulujemy !!!