Nowy skład Zarządu

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W dniu 10.03.2016r w Gliwicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze delegatów Oddziału PZITB  Gliwice . Miejscem obrad była sala NOT Gliwice przy ul. Górnych Wałów 25 . Gościem honorowym był Stefan Czarniecki  V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB.

Spotkanie to było doskonałą okazją pozwalająca podsumować dokonania Koleżanek i Kolegów Reprezentujących Oddział PZITB Gliwice w minionej kadencji. Szczegółowe sprawozdanie dostępne jest w naszym oddziale.

W kolejnej części Walnego Zgromadzenia , odbyły się wybory na Przewodniczącego Oddziału PZITB Gliwice. Większością głosów nowym Przewodniczącym został:

dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. RYSZARD WALENTYŃSKI.

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Danuta Jezienicka – Przewodniczący
 2. Elżbieta Ptaszyńska
 3. Leszek Eder

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 1. Jerzy Sękowski – Przewodniczący
 2. Henryk Nowak
 3. Rudolf Mokrosz

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD PZITB:

 1. Jacek Hulimka
 2. Ryszard Walentyński
 3. Michał Starzyk

PRZEDSTAWICIELE DO WŁADZ FSNT:

 1. Jan Isielenis

LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU W KADENCJI 2016-2020:

 1. Przewodniczący Oddziału Kol. Ryszard Walentyński
 2. Z-ca ds. ogólnych Kol. Tomasz Steidl
 3. Z-ca ds. organizacyjnych Kol. Małgorzata Szukalska
 4. Skarbnik Kol. Antonina Żaba
 5. Z-ca Skarbnika Kol. Jan Antoni Rubin
 6. Sekretarz Kol. Monika Siwek
 7. Z-ca sekretarza Kol. Michał Starzyk
 8. Członek Zarządu Kol. Wacław Szkudlarski
 9. Członek Zarządu Kol. Zbigniew Palka
 10. Członek Zarządu Kol. Damian Grabowski
 11. Członek Zarządu Kol. Rafał Sputowski
 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Danuta Jezienicka
 13. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Jerzy Sękowski
 14. Przewodniczący Zespołu Rzeczoznawców Kol. Łukasz Drobiec
 15. Członek Honorowy PZITB Kol. Andrzej Ajdukiewicz
 16. Członek Honorowy PZITB Kol. Włodzimierz Starosolski
 17. Członek Honorowy PZITB Kol. Józef Głomb